Ubytovací řád

  • Host může být ubytován pouze po předložení platného dokladu totožnosti.
  • Pobyt je hrazen nejpozději při příjezdu v hotovosti nebo platební kartou. V určitých termínech může být vyžadována platba předem.
  • Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
  • Ubytovatel je povinen na základě potvrzené rezervace hosta ubytovat od 15 hodin v den nástupu, pokud není dohodnuto jinak. V den odjezdu je host povinen pokoj vyklidit a opustit nejpozději do 10:00 hod a odevzdat klíč. Při pozdějším odchodu může být účtována následující noc. Při ztrátě klíčů nebo karty od vstupních dveří host zaplatí škodu způsobenou ubytovateli ve výši 5.000,- Kč. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.
  • V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, není povoleno používat vlastní elektrospotřebiče kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodní uzávěry a uzamknout dveře. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních prostorách hotelu tak, aby nevznikl požár. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu a je povinen je ubytovateli ihned nahlásit. V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. V celém hotelu je zákaz kouření. Při porušení zákazu kouření v prostorách hotelu si ubytovatel vyhrazuje právo hostu bez nároku na vrácení peněz ukončit předčasně pobyt a účtovat poplatek ve výši 10.000 Kč.
  • Storno podmínky – Rezervace může být bezplatně stornována nebo změněna 14 dní před příjezdem. V případě pozdního storna (méně než 14 dní před příjezdem, nebo v případě nedojezdu) má ubytovatel právo požadovat storno poplatek ve výši 100% z ceny pobytu.
  • Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti za poplatek. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, tudíž ubytovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Na přilehlé komunikaci je parkování bezplatné.
  • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, svou rezervací vyslovuje svůj souhlas a v případě hrubého porušení má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
  • V hotelu nejsou povolena domácí zvířata.